Departament: Salud Pública y Materno-Infantil

Facultat: Medicina

Àrea: Medicina Preventiva i Salut Pública

Correu: romana@ucm.es