Departament: Medicina

Facultat: Medicina

Àrea: Microbiologia

Correu: josealfp@ucm.es