Publicacions en què col·labora amb ELOY POVEDANO MUÑUMEL (2)