Publications in collaboration with researchers from Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (5)