Département: Estadística e Investigación Operativa

Faculté: Medicina

Domaine: Estadística e Investigación Operativa

Email: turrero@ucm.es

Docteur à l Universidad Complutense de Madrid avec la thèse Pérdida de información a causa de la censura 1988. Dirigée par Dr/a. Julián de la Horra Navarro.