Departament: Cirugía

Facultat: Medicina

Àrea: Cirurgia

Correu: kitasall@ucm.es