Departament: Medicina

Facultat: Medicina

Àrea: Medicina

Correu: pconthe@ucm.es

Doctor per la Universidad Autónoma de Madrid amb la tesi Diagnóstico fisiopatológico de la gota primaria del adulto 1984. Dirigida per Dr/a. Felicitas Mateos Antón.