Publikationen, an denen er mitarbeitet Alberto Borobia Pérez (1)