Departament: Medicina

Facultat: Medicina

Àrea: Microbiologia

Grup d'investigació: Servicio de Microbiología Clínica. Hospital G.U. Gregorio Marañón

Correu: ecercena@ucm.es