Publications (4)

2010

  1. [Cerebral oximetry monitoring during bypass surgery: can the approach be changed?].

    Revista española de anestesiología y reanimación, Vol. 57, Núm. 6, pp. 377-380

1989

  1. Ultrasonidos en endodoncia: mecanismo de acción.

    Revista espanola de endodoncia / AEDE, Vol. 7, Núm. 1, pp. 7-12

  2. Ultrasonidos en endodoncia: II parte. Aplicaciones clinicas.

    Revista espanola de endodoncia / AEDE, Vol. 7, Núm. 3, pp. 107-114