Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidad Autónoma del Caribe (2)

2020

  1. Role of Executive Functions in the Conversion from Mild Cognitive Impairment to Dementia

    Journal of Alzheimer's Disease, Vol. 77, Núm. 2, pp. 641-653