Departament: Psicología Experimental, Procesos Cognitivos y Logopedia

Facultat: Psicología

Àrea: Psicologia Bàsica

Grup d'investigació: Clinical Neuroscience (Neurociencia clínica)

Correu: javgonza@ucm.es