Publikationen, an denen er mitarbeitet Pedro Melo Pinto (2)