Publicacions en què col·labora amb GLORIA SANTURDE SÁNCHEZ (1)