Publications by the researcher in collaboration with Alba Doadrio Garzón (1)

2017

  1. Mixomatosis

    Boletín de cunicultura lagomorpha, Núm. 186, pp. 34-37