Publicacions en què col·labora amb ROBERTO SÁNCHEZ SÁNCHEZ (3)