Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Universidade Federal do Pampa (1)