Departament: Salud Pública y Materno-Infantil

Facultat: Medicina

Àrea: Pediatria

Grup d'investigació: Patología del niño críticamente enfermo

Correu: msolan04@ucm.es