Àrea: Dret del Treball i de la Seguretat Social

Correu: martborr@ucm.es

Doctor en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid