Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Institut Municipal d'Investigació Medica (3)