Publications by the researcher in collaboration with MANUEL JOAQUÍN DE NOVA GARCÍA (1)

1997

  1. Sedación en odontopediatría: Aspectos farmacológicos

    Revista europea de odonto-estomatología, Vol. 9, Núm. 4, pp. 259-270