Publicacions en què col·labora amb JOSÉ SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL (2)