Facultat: Geografía e Historia

Àrea: Història Antiga

Grup d'investigació: Grupo de investigación sobre ciudades romanas