Facultat: Filología

Àrea: Filologia Llatina

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi Codex 97-12 de la biblioteca del cabildo de Toledo A. Corneli Celsi De medicina libri VIII 1975. Dirigida per Dr/a. Lisardo Rubio Fernández.