Facultat: Filología

Àrea: Literatura Espanyola

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi La obra literaria de León Felipe 1980. Dirigida per Dr/a. Francisco Ynduráin.

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi La obra literaria de León Felipe (constitución simbólica de un universo poético) 1979. Dirigida per Dr/a. Francisco Ynduráin.