Facultat: Medicina

Àrea: Medicina

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi Estandarización de un radioinmunoensayo de calcitonina aplicaciones clínicas 1977. Dirigida per Dr/a. J. Tamarit Torres.