Facultat: Educación-Centro Formación Profesor

Àrea: Didàctica de la Llengua i la Literatura

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi Aproximación a la toponimia de Ávila 1979. Dirigida per Dr. Rafael Lapesa Melgar.