Facultat: Derecho

Àrea: Dret del Treball i de la Seguretat Social

Doctora per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi El régimen jurídico de la protección social del minusválido 1996. Dirigida per Dr. Alfredo Montoya Melgar.