Facultat: Medicina

Àrea: Obstetrícia i Ginecologia