Facultat: Medicina

Àrea: Pediatria

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi La resistencia capilar en el niño 1956.