Facultat: Ciencias Económicas y Empresariales

Àrea: Organització d'Empreses