Publications by the researcher in collaboration with G.M. Bernal Barreiro (5)

1991

  1. Los trilobites del Cámbrico inferior y medio del sector central de Ossa Morena: implicaciones paleoecológicas

    Cadernos do Laboratorio Xeolóxico de Laxe: Revista de xeoloxía galega e do hercínico peninsular, Núm. 16, pp. 85-93