Publicacions en què col·labora amb ENRIQUE SILVÁN POBES (3)