Facultat: Ciencias Físicas

Àrea: Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica