Facultad: Filosofía

Área: Estética e Teoría das Artes

Doutora pola Universidad Complutense de Madrid coa tese Expresionismo musical y teoría crítica como elementos de ruptura ante el orden existente 2006. Dirixida por Dra. Ana María Leyra Soriano.