Publications by the researcher in collaboration with María Àngels Gil Estallo (3)

2007

  1. Concepte, contingut i objecte de l'administració d'empresa

    Direcció i gestió de recursos d'informació (Editorial UOC)

  2. Implantació de l'estratègia

    Direcció i gestió de recursos d'informació (Editorial UOC)

  3. La direcció estratègica

    Direcció i gestió de recursos d'informació (Editorial UOC)