Publications (51)

2023

 1. Pro honore dicte sedis et vestri. La missió diplomàtica per a l'obtenció de les relíquies de santa Tecla.

  L'arribada del braç de Santa Tecla en el 700 aniversari: Història, patrimoni i cultura tradicional (Publicacions URV), pp. 39-60

2022

 1. Un delicado equilibrio de poderes en el tablero peninsular. Las relaciones de María de Molina con Jaime II y su progenie (1319-1321)

  María de Molina: gobernar en tiempos de crisis (1264-1321) (Dykinson), pp. 147-180

 2. Margarida de Prades, entre el mite i la realitat: introducció pref.

  Margarida de Prades: regnat breu, vida intensa (Edicions de la Universitat de Barcelona), pp. 9-19

 3. La reina vídua: acció política, dificultats econòmiques i l'amor a l'ombra

  Margarida de Prades: regnat breu, vida intensa (Edicions de la Universitat de Barcelona), pp. 253-320

 4. La política en temps de la reina Margarida (II): la vila de Prades i el seu comtat

  Margarida de Prades: regnat breu, vida intensa (Edicions de la Universitat de Barcelona), pp. 49-102

 5. L'entorn familiar de la reina Margarida: els Prades i els Cabrera

  Margarida de Prades: regnat breu, vida intensa (Edicions de la Universitat de Barcelona), pp. 189-222

 6. Margarida de Prades: regnat breu, vida intensa lit. ed.

  Edicions de la Universitat de Barcelona

2021

 1. Tres relatos de familia extraordinarios en la Cataluña bajomedieval

  La familia urbana: matrimonio, parentesco y linaje en la Edad Media

 2. En busca de princesa. La diplomacia matrimonial (oficial y "rebelde") en la Corona de Aragón a fines del trescientos

  Diplomacia y cultura política en la península ibérica (siglos XI al XV) (Sílex), pp. 109-128

 3. Eiximenis i el poder reial. Entre l teoria yi la praxi

  Francesc Eiximenis: en homenatge (Societat Catalana d'Estudis Jurídics), pp. 11-50

 4. Conclusiones

  Rogar al rey, suplicar a la reina: El Gobierno por la gracia en la Corona de Aragón, siglos XIII-XV (Prensas de la Universidad de Zaragoza), pp. 329-338

 5. "Açó que jo, Simó Salzet, fiu per lo rey d'Aragó al rey d'Armènia: el memorial en primera persona de una embajada

  El embajador: evolución en la Edad Media peninsular (Ediciones Trea), pp. 97-142

 6. «Nós vivim e passam ab gran afany e misèria nostra vida e stat». Las dificultades económicas de una reina viuda. El caso de Margarita de Prades (v. 1410-1430). 2ª parte: El reinado de Alfonso el Magnánimo hasta la muerte de la reina (1416-1430)

  Aragón en la Edad Media, Núm. 32, pp. 187-224

 7. 'Per esguart e contemplació nostre, e com som estades muller de vostre rey': la reina Margarita de Prades y las Asambleas representativas

  eHumanista: Journal of Iberian Studies, Vol. 48, pp. 8-16

 8. 'Del bé d’aquest negoci de les Corts, va tot lo bé y mal d’aquesta ciutat': la ciudad de Tarragona y las Asambleas representativas (1283-1458)

  eHumanista: Journal of Iberian Studies, Vol. 48, pp. 63-76