Publications (58) EDUARD JUNCOSA BONET publications

2023

 1. "Fahia fort bell veure". L'entrada solemne d'Antoni Agustí a Tarragona: rituals, cerimònies i festejos en el seu primer ingrés a la ciutat

  Antoni Agustí i Lluís Pons d'Icart: El renaixement a Tarragona (Publicacions URV), pp. 35-55

 2. Benedicto XIII y Cataluña

  El Papa Luna [Catálogo de la Exposición "Alma Mater Museum"]: saber, diplomacia y poder en la Europa medieval (Departamento de Educación, Cultura y Deporte), pp. 54-63

 3. Benedicto XIII y el reino de Valencia

  El Papa Luna [Catálogo de la Exposición "Alma Mater Museum"]: saber, diplomacia y poder en la Europa medieval (Departamento de Educación, Cultura y Deporte), pp. 44-53

 4. Pro honore dicte sedis et vestri. La missió diplomàtica per a l'obtenció de les relíquies de santa Tecla.

  L'arribada del braç de Santa Tecla en el 700 aniversari: Història, patrimoni i cultura tradicional (Publicacions URV), pp. 39-60

 5. Quo vadis Universitas?

  Iglesia viva: revista de pensamiento cristiano, Núm. 296, pp. 25-42

 6. “Que per la nova venguda de la senyora reyna sien fetes alegries, les més belles fer se puxen”.: Nuevos datos sobre las primeras entradas de Isabel la Católica en las ciudades y villas de la Corona de Aragón (1481)

  En la España medieval, Núm. 46, pp. 143-166

2022

 1. L'entorn familiar de la reina Margarida: els Prades i els Cabrera

  Margarida de Prades: regnat breu, vida intensa (Edicions de la Universitat de Barcelona), pp. 189-222

 2. La política en temps de la reina Margarida (II): la vila de Prades i el seu comtat

  Margarida de Prades: regnat breu, vida intensa (Edicions de la Universitat de Barcelona), pp. 49-102

 3. La reina vídua: acció política, dificultats econòmiques i l'amor a l'ombra

  Margarida de Prades: regnat breu, vida intensa (Edicions de la Universitat de Barcelona), pp. 253-320

 4. Margarida de Prades, entre el mite i la realitat: introducció pref.

  Margarida de Prades: regnat breu, vida intensa (Edicions de la Universitat de Barcelona), pp. 9-19

 5. Margarida de Prades: regnat breu, vida intensa lit. ed.

  Edicions de la Universitat de Barcelona

 6. Per rahó del matrimoni necessitam vostra bona, acostumada e presta subvenció e ajuda. Argumentos y reacciones frente a maridatgesy mulleratges en la Corona de Aragón bajomedieval

  Contribuyentes y cultura fiscal (siglos XIII-XVIII) (Editorial Universidad de Sevilla), pp. 135-166

 7. Un delicado equilibrio de poderes en el tablero peninsular: las relaciones de María de Molina con Jaime II y su progenie (1319-1321)

  María de Molina: gobernar en tiempos de crisis (1264-1321) (Dykinson), pp. 147-180

2021

 1. "Açó que jo, Simó Salzet, fiu per lo rey d'Aragó al rey d'Armènia: el memorial en primera persona de una embajada

  El embajador: evolución en la Edad Media peninsular (Trea), pp. 97-142

 2. 'Del bé d’aquest negoci de les Corts, va tot lo bé y mal d’aquesta ciutat': la ciudad de Tarragona y las Asambleas representativas (1283-1458)

  eHumanista: Journal of Iberian Studies, Vol. 48, pp. 63-76

 3. 'Per esguart e contemplació nostre, e com som estades muller de vostre rey': la reina Margarita de Prades y las Asambleas representativas

  eHumanista: Journal of Iberian Studies, Vol. 48, pp. 8-16

 4. Conclusiones

  Rogar al rey, suplicar a la reina: El Gobierno por la gracia en la Corona de Aragón, siglos XIII-XV (Prensas de la Universidad de Zaragoza), pp. 329-338

 5. Eiximenis i el poder reial. Entre la teoria i la praxi

  Francesc Eiximenis: en homenatge (Societat Catalana d'Estudis Jurídics), pp. 11-50

 6. En busca de princesa. La diplomacia matrimonial (oficial y "rebelde") en la Corona de Aragón a fines del trescientos

  Diplomacia y cultura política en la península ibérica (siglos XI al XV) (Sílex), pp. 109-128

 7. Tres relatos de familia extraordinarios en la Cataluña bajomedieval

  La familia urbana: matrimonio, parentesco y linaje en la Edad Media