Facultat: Medicina

Àrea: Cirurgia

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi Sistemas funcionales de la tráquea 1982. Dirigida per Dr/a. Luis Gomez Oliveros.