Facultat: Filología

Àrea: Filologia Anglesa

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi Sentido y originalidad de la novelística de Willian Golding 1978. Dirigida per Dr/a. Esteban Pujals Fontrodona.