Facultat: Derecho

Àrea: Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals