Faculty: Geografía e Historia

Area: Physical Geography

Research group: Geografía física de alta montaña

Doctor by the Universidad Complutense de Madrid with the thesis Los Montes de Toledo estudio de geografía física 1974. Supervised by Dr. Manuel de Terán Álvarez.