Facultat: Filología

Àrea: Filologia Anglesa

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi Tom Stoppard en el marco del teatro inglés actual la investigación paródica de la realidad 1986. Dirigida per Dr/a. Esteban Pujals Fontrodona.