Faculty: Filología

Area: Galician and Portuguese Philology

Doctor by the Universidade de Santiago de Compostela with the thesis A "Historia Troiana" (BMP ms.558) edición e estudo histórico-filolóxico 2013. Supervised by Dr. Ramón Mariño Paz, Dr. Francisco Xabier Varela Barreiro.