Facultat: Geografía e Historia

Àrea: Història de l'Art

Doctor per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi Los Tome, una familia de artistas españoles del Siglo XVIII 1990.