Facultat: Geografía e Historia

Àrea: Ciències i Tècniques Historiogràfiques

Doctora per la Universidad Complutense de Madrid amb la tesi Una encrucijada en la historia de España contribución hispánica a la expedición de Cochinchina 1984. Dirigida per Dr. Leoncio Cabrero Fernández.