Publications by the researcher in collaboration with David Kruglinski (1)

1984

  1. Sistemas de administración de base de datos

    McGraw-Hill Interamericana de España