Publicacions en què col·labora amb Fernando Baquero Mochales (3)