Publicacions en col·laboració amb investigadors/es de Institut Pasteur (8)

2001

  1. Comparative genomics of Listeria species

    Science, Vol. 294, Núm. 5543, pp. 849-852