Publications in collaboration with researchers from Universidad de Castilla-La Mancha (1)

1996

  1. Un model per descriure desequilibris entre població i recursos en el Mediterrani Sud

    Revista econòmica de Catalunya, Núm. 29, pp. 67-78