Publicacions en què col·labora amb Elena Bergón Sendín (1)